home
Architektonický ateliér Tomáš Novák

Architektonický ateliér Tomáš Novák  se sídlem v Českém Krumlově působí již čtvrtým rokem samostatně  v oblasti stavební projekce  a navazuje na  činnost vykonávanou od roku 1993. Má dlouholetou rodinnou tradici s mezinárodní zkušeností.

Ateliér se věnuje veřejným prostorům, návrhům v bytové, občanské, komerční a průmyslové výstavbě. Zabývá se i řešením interiérů. To vše v oborech architektura, pozemní stavitelství a urbanismus. Ateliér se rovněž specializuje na inženýrskou činnost v oblasti stavebního práva. Nedílnou součástí řešených návrhů jsou 3D vizualizace se zobrazením v reálném náhledu.

Flexibilita a operativnost malé firmy je dobrým předpokladem pro plnění vysokých nároků a cílů klientů staveb i zcela atypických.